Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Informacja o wyniku postępowania zapytania ofertowego nr 12/2017

Informacja o wyniku postępowania

Zamawiający ? Gmina Parzęczew ? informuje, że unieważnia postępowanie prowadzone w formie Zapytania ofertowego nr 12/2017 z dnia 26.09.2017 r. na zakup pomocy dydaktycznych wraz z dostawą na potrzeby realizacji projektu pn.: ?Z małych Szkół w Wielki Świat ? Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Chociszewie i Gimnazjum w Parzęczewie? współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Powodem unieważnienia jest nieprawidłowo sformułowany zapis w zakresie specyfikacji przedmiotu zamówienia.

Back to top