ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/PEE/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/PEE/2017 DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PONIŻEJ 30.000 EURO

Na zakup tablic, ulotek oraz roll-up’u na potrzeby realizacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Parzęczew”. Zamówienie będzie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zapytanie z załącznikami

 

Zobacz także:  Informacja o wyniku postępowania zapytania ofertowego nr 11/2017
Back to top