Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Zapytanie ofertowe nr 3 – sprzęt multimedialny

Gmina Parzęczew wszczęła postępowanie na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 złotych w trybie zapytania ofertowego na pomoce dydaktyczne-sprzęt multimedialny wraz z dostawą w ramach realizacji projektu pn. „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Chociszewie”. Zamówienie będzie współfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie”.

Zapytanie ofertowe nr 3 sprzęt

 

Back to top