Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Zapytanie ofertowe nr 3/2018 z dnia 23.01.2018r.

Zapytanie ofertowe

Informuję, że Gmina Parzęczew wszczęła postępowanie na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30000 euro w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na prowadzeniu indywidualnych zajęć dodatkowych – logopedycznych – dla trojga uczniów Szkoły Podstawowej w Chociszewie planowanych do realizacji w ramach projektu pn.: „Z małych Szkół w Wielki Świat – Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach w gminie Parzęczew”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Priorytet XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.1 „Wysoka jakość edukacji”, Poddziałanie XI.1.2 „Kształcenie ogólne”.

Zapytanie ofertowe nr 3/2018 z dnia 23.01.2018r.

Back to top