Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Informacja o wyniku postępowania zapytania ofertowego nr 2/2018

Informacja o wyniku postępowania

Zamawiający Gmina Parzęczew informuje o pozytywnym wyniku postępowania Zapytania ofertowego nr 2/2018 z dnia 11.01.2018 r. na świadczenie usług transportowych dla uczniów biorących udział w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe w ramach realizacji projektu pn. „Z małych szkół w Wielki Świat – Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach w gminie Parzęczewie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Priorytet XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.1 „Wysoka jakość edukacji”, Poddziałanie XI.1.2 „Kształcenie ogólne”.

Informacja o wyniku postępowania 2/2018

Back to top