Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Zapytanie ofertowe nr FE.271.2.2021

Gmina Parzęczew zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 złotych w trybie zapytania ofertowego na dostawę i montaż drewnianej altany w miejscowości Tkaczewska Góra w związku z realizacją projektu pn. „Budowa wiaty w Tkaczewskiej Górze”.

Zamówienie będzie współfinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach.

 

Back to top