Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Złoci Jubilaci

15 grudnia br. w siedzibie Urzędu Gminy w Parzęczewie, zostały wręczone medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” 9 parom obchodzącym 50-lecie pożycia małżeńskiego.

Wójt Gminy Ryszard Nowakowski, jego zastępca Adam Świniuch i Przewodniczący Rady Gminy w Parzęczewie Mirosław Gajewski, udekorowali medalami następujące pary:

Mariannę i Stanisława Chmieleckich z Leźnicy Wielkiej,
Annę i Franciszka Chylińskich z Duraja,
Mariannę i Franciszka Czerwińskich z Leźnicy Wielkiej,
Helenę i Jana Frajnd z Parzęczewa,
Helenę i Mariana Karpińskich z Parzęczewa (55 lat),
Krystynę i Mariana Pawlaków z Starego Chrząstowa,
Mirosławę i Zenona Szyszko z Leźnicy Wielkiej,
Władysławę i Stanisława Woźniaków z Leźnicy Wielkiej,
Filomenę i Zenona Zimnych z Orłej.

Jubilatom przygrywała kapela "Parzęczewiacy".

Procedura przyznawania Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie realizowana jest na podstawie ustawy z dn. 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, (Dz. U. z dn. 8 grudnia 1992 r.) i określa szczegółowe zasady przyznawania Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Przyznawanie medali jest stosunkowo długą i wieloetapową procedurą, jednak na pewno w pełni satysfakcjonuje odznaczane osoby.
Pierwszym krokiem jest udanie się przez osoby, które przeżyły przynajmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim, lub inna osoba z rodziny je reprezentująca, do Urzędu Stanu Cywilnego w dzielnicy lub gminie, w której małżeństwo jest zameldowane i przedstawić dowody osobiste i odpis skrócony zawarcia aktu małżeńskiego.
Następnie w Urzędzie Stanu Cywilnego, na podstawie wyżej wymienionych dokumentów, sporządza się odpowiedni wniosek, który jest przesyłany do Urzędu Wojewódzkiego, gdzie po zebraniu odpowiedniej ilości wniosków tworzy się wykaz, podpisywany następnie przez Wojewodę.
W dalszej kolejności wykaz przesyłany jest do Kancelarii Prezydenta RP. Pan Prezydent podpisuje legitymacje, które wraz z odznaczeniami przekazywane są do stosownych Urzędów Państwowych. Medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” wręczane są osobiście obojgu małżonkom. W imieniu Prezydenta RP, odznaczenia te mogą być wręczane przez: Wojewodę, Marszałka województwa, Starostę, Wójta, Burmistrza lub Prezydenta miasta. W szczególnych przypadkach Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie mogą być doręczone w miejscu zamieszkania małżonków.
Cała procedura od momentu złożenia dokumentów w Urzędzie Stanu Cywilnego, do momentu przyznania odznaczeń trwa około 3 miesiące. Szanownym jubilatom życzymy zdrowia i szczęścia w małżeństwie.

Halina Kalkowska – Biniek

Back to top