Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Zmiana na stanowisku Skarbnika Gminy

Jednym z kluczowych punktów, które znalazły się w porządku obrad XIV Sesji Rady Gminy Parzęczew, która odbyła się 28 listopada 2019 r. było odwołanie odchodzącej Skarbnik Gminy Parzęczew – Pani Jadwigi Dębskiej i powołanie na to stanowisko Pani Anety Cybulskiej. Pani Jadwiga Dębska pełniła funkcję Skarbnika 20 lat, od 1999 roku. Wójt Gminy, Ryszard Nowakowski podziękował dotychczasowej Pani Skarbnik za profesjonalizm i współpracę, a także za skrupulatność, odpowiedzialność i rzetelność w pracy. Jednocześnie zaznaczył, że wszystkie sukcesy inwestycyjne gminy Parzęczew to jej bardzo duża zasługa. Odwołanie dotychczasowego Skarbnika Gminy z pełnionej funkcji obyło się w niezwykle miłej atmosferze. Było wiele wzruszających podziękowań oraz kwiaty, które składali radni, wójt i pracownicy urzędu. Pani Jadwidze życzymy z całego serca pomyślności, zdrowia i radości oraz zasłużonego odpoczynku w gronie bliskich oraz realizacji wszystkich marzeń, na które do tej pory nie było czasu.

Radni w kolejnym punkcie obrad podjęli jednogłośnie uchwałę o powołaniu z dniem 1 grudnia 2019 r. Pani Anety Cybulskiej na stanowisko Skarbnika Gminy Parzęczew. Pani Aneta jest osobą młodą, ambitną i otwartą. W Urzędzie Gminy w Parzęczewie pracuje od 2007 roku. Podczas wczorajszej sesji otrzymała wiele ciepłych słów, m.in. od ustępującej Pani Skarbnik, przyjęła gratulacje i kwiaty oraz zapewniła zgromadzonych o swoim zaangażowaniu w pracę na rzecz wszystkich mieszkańców Gminy Parzęczew. Nowej Pani Skarbnik życzymy owocnej pracy na rzecz rozwoju naszej społeczności.

Back to top