Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Z ekologią na Ty

 

wfos_logo_nowe

W związku z postępującą degradacją środowiska naturalnego coraz większego znaczenia nabiera edukacja ekologiczna wśród dzieci i młodzieży. Idea kształtowania proekologicznych postaw młodego pokolenia  jest upowszechniania wśród uczniów wszystkich szkół z terenu gminy Parzęczew poprzez udział w ogólnopolskich akcjach i konkursach. Gmina Parzęczew wspiera te działania. Po raz kolejny dzięki przyznanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu pn. Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2019/2020  Gmina Parzęczew razem ze Szkołą Podstawową w Chociszewie może realizować projekt pn: „Program Edukacji Ekologicznej pn. „Wiem czym oddycham – aktywna edukacja ekologiczna” realizowany w Szkole Podstawowej w Chociszewie”. W ramach projektu uczniowie będą mogli skorzystać z wycieczek ekologicznych do Ogrodu Botanicznego w Łodzi, do Rogowa, do Białowieskiego Parku Narodowego, czy do Bełchatowa. Dla wszystkich klas zostaną przeprowadzone konkursy: „Powietrze, którym oddycham?”, „Powietrze wokół nas”, „Powietrze a moje zdrowie”, „Jesteś czy cię nie ma?”, „Papier na papierze ? a czy nad tym jest powietrze świeże?”, „Formy ochrony przyrody w województwie łódzkim i w Gminie Parzęczew”, „Moje powietrze – co z nim?”. W szkole odbędą się warsztaty ekologiczne dla uczniów klas I – VIII dzięki którym dzieci m.in. dowiedzą się jak mogą samodzielnie zbadać jakość powietrza w najbliższym otoczeniu, poznają przyczyny i skutki zmian klimatu.

Ponadto w ramach projektu nauczyciele szkoły zrealizują program z zakresu edukacji ekologicznej, który w niecodzienny sposób pozwoli uczniom zapoznać się z otaczającą nas przyrodą. Poprzez lekcje w terenie, pokazy multimedialne,  czy wykorzystanie nowych pomocy edukacyjnych i książek uczniowie staną się bardziej świadomymi i odpowiedzialnymi za działania człowieka. Dzięki pomysłowym formom i metodom pracy z dziećmi kształtowana będzie ich właściwa postawa proekologiczna. Możliwość wzięcia udziału w wycieczkach  z zakresu edukacji ekologicznej rozwinie u uczniów szacunku do przyrody i umiejętność harmonijnego współżycia z nią i pozwoli rozbudzić zainteresowania ekologią.

Przyznana wartość dofinansowania  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wynosi: 35 000,00 zł. Wartość całkowita projektu 40 000,00 zł.

Link do strony www.zainwestujwekologie.pl

Back to top