Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych

O godzinie 14:00 w dniu dzisiejszym do Urzędu Gminy w Parzęczewie wpłynęła informacja od firmy odbierającej odpady komunalne o awarii samochodu. W związku z tym chcielibyśmy poinformować, iż odbiór odpadów niesegregowanych i pozostałości z sortowania z miejscowości ujętych w rejonie I, z których odpady nie zostały odebrane, zostaną odebrane wraz z popiołem 09.01.2015 r.

Rejon I: Anastazew, Chociszew, Chrząstów Wielki, Chrząstówek, Duraj, Florentynów, Gołaszyny, Ignacew Folwarczny, Ignacew Parzęczewski, Ignacew Podleśny, Ignacew Rozlazły, Kowalewice, Mariampol,Mikołajew, Nowa Jerozolima, Nowomłyny, Orła, Pustkowa Góra, Parzęczew, Radzibórz, Skórka, Sokola Góra, Stary Chrząstów, Śniatowa, Tkaczewska Góra.

Back to top