Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Dotacja na budowę boisk w Parzęczewie

logo_uproszczone_promuje_lodzkie

Gmina Parzęczew uzyskała dodatkowe środki finansowe na „Budowę boisk wielofunkcyjnych w Parzęczewie przy ul. Parkowej”. Dotacja w wysokości 80 000,00 zł będzie pochodziła z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

Inwestycja jest ponadto współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach RPO WŁ. Prace nad budową boisk są na zaawansowanym poziomie. Ich zakończenie planowane jest na 31 sierpnia br.

Dotacja na budowę boisk w Parzęczewie

Back to top