Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Gmina sprzedaje drewno opałowe i tartaczne

Gmina sprzedaje drewno opałowe i tartaczne

Gmina Parzęczew informuję, że posiada w sprzedaży drewno tartaczne wielkowymiarowe liściaste (topola), WD3 – klasa jakości D, 3-cia klasa grubości, ogólnego przeznaczenia, w ilości około 10 m3.

Drewno składowane jest na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, ul. Południowa 5, gdzie można dokonać oględzin w godzinach pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Ofertę (na załączonym druku) wraz z podaniem ceny należy składać w terminie do dnia 20 sierpnia 2018 r. do godziny 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1 w pokoju nr 24.

Ofertę można składać na dowolną ilość drewna, przy czym Sprzedający dokona sprzedaży po cenie najwyżej zaoferowanej.

W przypadku złożenia ofert o takich samych cenach Sprzedający wezwie do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

W przypadku zakupu drewna należy dokonać zapłaty na konto Urzędu Gminy Nr 18 8786 0001 0030 0458 2000 0013 lub w kasie Urzędu Gminy.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny.

Back to top