Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Dotacje dla osób fizycznych

 

W związku z dużym zainteresowaniem dofinansowaniami dla osób fizycznych informujemy o możliwości pozyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na następujące zadania:

– budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,

– termomodernizacja budynków mieszkalnych,

– usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Zapraszamy do zapoznania się z dokładnymi informacjami umieszczonymi na stronie http://www.wfosigw.lodz.pl/osoby_fizyczne.php.

Back to top