Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Droższy prąd dla gmin

Ze względu na podwyżki cen za energię elektryczną firma Corrente Sp. z o.o., z którą Gmina Parzęczew oraz ponad 50 innych gmin , w tym Łódź podpisała umowę na dostawę energii od dnia 09.07.2018 r. nie realizuje już umów sprzedaży zawartych w ramach Łódzkiej Grupy Zakupowej 2018. W związku z powyższym dla wszystkich tych jednostek z dniem 09.07.2018r. uruchomiona została sprzedaż rezerwowa. Sprzedawcą rezerwowym jest PGE Obrót S.A. i to od niego na dzień dzisiejszy gminy otrzymują faktury za sprzedaż rezerwową po niestety o wiele wyższych stawkach. Cena energii elektrycznej wzrosła z 0,2196 zł/kW do 0,3127 zł/kW, co stanowi podwyżkę ceny o ponad 40 %. Za drugie półrocze 2018 roku stanowi to dla gminy dodatkowy koszt w wysokości 30 tys. złotych.

Nowy dostawca energii elektrycznej na rok 2019 zostanie wyłoniony w formie przetargu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Back to top