Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Wojewoda ponownie odmawia wsparcia

Nawiązując do wcześniejszych informacji dotyczących starań o pozyskanie dodatkowych funduszy na realizowane przez gminę inwestycje informujemy, iż wpłynęła kolejna negatywna odpowiedź na te starania. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała o braku możliwości dalszego procedowania tej sprawy ze względu na stanowisko Wojewody Łódzkiego. Brak wniosku dysponenta części budżetowej, którym jest Wojewoda uniemożliwił Gminie Parzęczew pozyskanie dodatkowych środków realizację inwestycji dotyczących termomodernizacji budynków oświatowych oraz budowy boisk.

Odpowiedź z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

Back to top