Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Forum Inicjatyw Twórczych ogłasza konkurs na plakat pod hasłem ?TOLERANCJA?

Forum Inicjatyw Twórczych ogłasza konkurs na plakat pod hasłem ?TOLERANCJA”

W związku z organizacją wystawy: ?Przybyli, odeszli, są… Żydzi polscy”, której celem jest kształtowanie i wzmacnianie postawy poszanowania odmiennych od naszych poglądów, zachowań i cech innych ludzi, a także ich samych, proponujemy konkurs plastyczny na plakat pod hasłem ?TOLERANCJA”. Jeden plakat mogą wykonać maksymalnie 2 osoby. Praca powinna spełniać następujące wymagania:

  • format min. A3
  • imiona i nazwiska autorów oraz szkołę i klasę lub wiek
  • posiadać podane poniżej cechy plakatu artystycznego.

Prace należy składać do 14 czerwca 2011r. w Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie ul. Ozorkowska 3 lub u p. Iwony Michalak w Szkole Podstawowej w Parzęczewie w poniedziałki, środy i piątki. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas IV ? VI oraz gimnazjum, a także wszystkie osoby dorosłe.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 czerwca 2011r. Nagrodami w konkursie będą książki.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

JAK PRZYGOTOWAĆ DOBRY PLAKAT?

Tytuł ? akcentuje tematykę i problematykę plakatu, powinien zainteresować odbiorcę i skłonić do zapoznania się z treścią całego plakatu.

Funkcje plakatu ? zwrócenie uwagi odbiorcy, zainteresowanie daną problematyką, przekazanie treści.

Cechy plakatu ? zwięzłość, przejrzystość, prostota, czytelność z określonej odległości, logiczna konstrukcja z wyraźnym podziałem na części.

Kompozycja (konstrukcja) plakatu ? dwie części: 1. ilustracyjna (symbol, intensywna kolorystyka),2. tekstowa (krótki, zwięzły tekst, duże litery).

Najczęstsze błędy ? nadmiar informacji, brak ciągu logicznego między poszczególnymi elementami plakatu, nieczytelność danych.

Back to top