Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Unijny kurs z ośrodkiem szkolenia ?BASTION?.

 Unijny kurs z ośrodkiem szkolenia „BASTION”

Ośrodek Szkolenia „BASTION” w Zgierzu postanowił wykorzystać szansę, jaką dają fundusze strukturalne, aby pozyskać środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na organizację bezpłatnych kursów przygotowujących do egzaminu na licencje pracownika ochrony fizycznej dla osób związanych z rolnictwem.
Wymienione kursy będą organizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 2004-2006 działanie 2.3 – „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa”.
W projekcie mogą uczestniczyć kobiety i mężczyźni w wieku powyzej 21 lat, posiadający wykształcenie minimum podstawowe (licencja I stopnia) lub minimum średnie (licencja II stoppnia), nie karane za popełnienie przestępstw umyślnych i posiadające dobrą opinię w miejscu zamieszkania. Kursy skierowane są do rolników, ich domowników, osób zatrudnionych w rolnictwie z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne.
Projekt prowadzony będzie pod nazwą:
„NOWY ZAWÓD – SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO”.
Kursy zorganizowane zostaną na terenie gmin powiatu zgierskiego.
Kursy te będą organizowane sukcesywnie w okresie:
od stycznia 2006 do grudnia 2006 – 5 kursów
od stycznia 2007 do grudnia 2007 – 5 kursów
od stycznia 2008 do czerwca 2008 – 2 kursy
W jednym kursie może brać udział 30 uczestników, a terminy ich rozpoczęcia będą uzależnione od naboru kandydatów i każdorazowo będą podawane do wiadomości społeczności lokalnych i na stronie www ośrodka lub w mediach lokalnych.
Okres trwania 1 kursu wynosić będzie ok. 2,5 miesiąca.
Bezpłatne kursy przygotowujące do uzyskania licencji pracownika ochrony fizycznej, prowadzone będą przez wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów w zakresach:
– zagadnień prawnych i zawodowych
– strzelectwa oraz samoobrony i technik interwencyjnych
– pomocy przedlekarskiej.
Uczestnicy kursów otrzymają bezpłatnie materiały szkoleniowe, zeszyty, długopisy i koszulki do zajęć samoobrony.
Ośrodek Szkoleniowy „BASTION” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pokryje także koszty obowiązkowych badań lekarskich kursantów oraz zapewni bezpłatny transport z miejsca ich zamieszkania na miejsce przeprowadzania zajęć strzeleckich tj. na strzelnicę w Łodzi.
Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych O.S. „BASTION” już dzisiaj może zaoferować szerokiemu gronu odbiorców możliwość zdobycia nowego zawodu, a co za tym idzie podjęcia w przyszłości zatrudnienia w nim.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa.
Szczegółowych informacji dotyczących kursu na terenie gminy Parzęczew oraz zapisów osób chętnych można dokonywać w siedzibie ośrodka w Zgierzu, ul. Długa 33/3, tel./fax 042 716 03 16 oraz e-mail:
biuro@bastion.info.pl .

Back to top