Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

I Sesja Rady Gminy w Parzęczewie

Pierwsza sesja rady gminy kadencji 2014-2018 odbyła się 1 grudnia 2014 r. Obrady otworzył najstarszy z radnych Pan Marek Kałuziak. Podczas spotkania uroczyste ślubowanie złożył Wójt Gminy Parzęczew Ryszard Nowakowski.  Kandydatami na przewodniczących rady byli: Pan Władysław Krawczyk oraz Pan Kazimierz Kurtasiński. Radni w tajnym głosowaniu wybrali większością 10 głosów Pana Władysława Krawczyka.

Kolejno odbyło się również tajne głosowanie wyboru zastępców przewodniczącego. Zgłoszono trzy kandydatury: Pan Kazimierz Kurtasiński, Pan Jan Synowiec i Pan Marek Tarnacki. Liczbą 11 głosów wygrali Panowie Jan Synowiec i Marek Tarnacki.

Naradę zakończył odczytany przez przewodniczącego rady gminy list gratulacyjny od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  dla Wójta Ryszarda Nowakowskiego.

Kolejna sesja podczas której zostaną wybrane komisje odbędzie się już 8 grudnia 2014 r.

Back to top