Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Spotkanie z nauczycielami

W dniu wczorajszym tj. 14 lutego 2012 roku odbyło się spotkanie Wójta Gminy Ryszarda Nowakowskiego z nauczycielami szkół z terenu gminy, którego tematem było przekształcenie Szkoły Podstawowej w Parzęczewie w szkołę filialną Szkoły Podstawowej w Chociszewie. Pomimo, iż miało to być spotkanie tylko w gronie nauczycieli i władz gminy, to na zaproszenie Szkoły Podstawowej w Parzęczewie przybyła też grupa rodziców.

Podczas spotkania Wójt wyjaśnił powody przekształcenia. Jednym z nich jest m.in. niż demograficzny, a co za tym idzie zbyt mała liczba dzieci w szkołach, a to z kolei powoduje otrzymywanie zbyt małych środków z subwencji oświatowej na utrzymywanie szkół. Z punktu widzenia gminy rozwiązanie jakie zostało zaproponowane jest korzystne dla wszystkich zainteresowanych stron. Dzięki oszczędnościom powstałym w wyniku przekształcenia, uczniowie już niebawem będą mogli korzystać z nowoczesnych boisk sportowych typu „ORLIK”, natomiast nauczyciele będą mieli więcej godzin ponadwymiarowych do rozdysponowania, a więc skorzystają na tym finansowo. Jednak zdania osób obecnych na spotkaniu były podzielone – część rodziców uważa to rozwiązanie za złe. Podobne zdanie ma część nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Parzęczewie, którzy namawiali samorządowców do odstąpienia od zamiaru przekształcenia szkoły. Grono Pedagogiczne ze Szkoły Podstawowej w Chociszewie akceptuje takie rozwiązanie.
Gmina ze względu na oszczędności zamierza podjąć uchwałę o przekształceniu.
Kolejne spotkanie, tym razem z rodzicami, w czwartek 16 lutego w Urzędzie Gminy w Parzęczewie o godzinie 15.30.

Back to top