Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Urząd Gminy w Parzęczewie zmienia organizację pracy

Urząd Gminy w Parzęczewie zmienia organizację pracy

W związku z panującą pandemią oraz wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Urząd Gminy w Parzęczewie od dnia 12 października (poniedziałek) 2020r. zmienia organizację pracy.

Do odwołania zaleca się mieszkańcom Gminy Parzęczew oraz wszystkim klientom Urzędu Gminy w Parzęczewie załatwianie spraw w następujących formach:

  1. e-mail: sekretariat@parzeczew.pl, parzeczew@parzeczew.pl
  2. elektronicznie : platforma ePUAP – adres: /gminaparzeczew/skrytkaESP
  3. korespondencja tradycyjna:
    Urząd Gminy w Parzęczewie
    ul. Południowa 1
    95-045 Parzęczew
  4. telefonicznie: 42 718 60 95, 42 718 60 57, 500 274 509

Osobiste stawiennictwo w Urzędzie Gminy może nastąpić tylko po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie lub pocztą e-mail. Wizyta ta powinna odbyć się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i zabezpieczenia osobistego.

Uprzejmie prosimy o dokonywanie płatności w formie bezgotówkowej.

ZARZĄDZENIE NR 249/20 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy w Parzęczewie i jednostek organizacyjnych Gminy Parzęczew i ustanowieniu dni pracy bez przyjęć i obsługi interesantów

 

Komórki organizacyjne w Urzędzie Gminy w Parzęczewie

Back to top