Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Informacja o wyniku postępowania 10/2018

Informacja o wyniku postępowania

Zamawiający Gmina Parzęczew informuje o negatywnym wyniku postępowania Zapytania ofertowego nr 10/2018 z dnia 16.08.2018r. na świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na prowadzeniu indywidualnych zajęć dodatkowych z psychologiem dla uczniów Szkoły Podstawowej w Chociszewie na potrzeby realizacji projektu pt. „Z małych Szkół w Wielki Świat – Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach w gminie Parzęczew”, zadanie 4 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Priorytet XI ?Edukacja Kwalifikacje Umiejętności?, Działanie XI.1 „Wysoka jakość edukacji”, Poddziałanie XI.1.2 ?Kształcenie ogólne?.

Informacja o wyniku postepowania nr 10-2018

Back to top