Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

„Oceniamy władze” – Plebiscyt Dziennika Łódzkiego

Od 24 sierpnia do 14 września trwa plebiscyt Dziennika Łódzkiego „Samorządowiec Województwa Łódzkiego – Oceniamy Władze” organizowany pod honorowym patronatem marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia. W plebiscycie zagłosować można na każdego radnego i włodarza doceniając tym samym jego zaangażowanie i pracę na rzecz lokalnej społeczności. 
W kategorii wójt pierwsze miejsce zajmuje Wójt Gminy Parzęczew Ryszard Nowakowski. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco wyników plebiscytu.
 
 
Back to top