Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 9/2018

Informacja o wyniku postępowania

Zamawiający Gmina Parzęczew informuje o pozytywnym wyniku postępowania Zapytania ofertowego nr 9/2018 z dnia 16.08.2018r. na na świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na prowadzeniu zajęć dodatkowych – logopedycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Chociszewie na potrzeby realizacji projektu pt. „Z małych Szkół w Wielki Świat – Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach w gminie Parzęczew”, zadanie 4 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Priorytet XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne.

informacja o wyniku postepowania nr 9-2018

Back to top