Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Przekazanie sprzętu dla jednostek OSP

Podczas festynu, który odbył się 25 sierpnia 2018 r. w Parzęczewie Wójt Gminy w towarzystwie Posła na Sejm RP Marka Matuszewskiego oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu st.bryg. Zbigniewa Grzelaka przekazał jednostkom OSP z Parzęczewa, Opola i Orły nowy sprzęt ratowniczy zakupiony w ramach dotacji pozyskanej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej -Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Umowę na dofinansowanie tego zakupu opiewająca na kwotę 35 315,28 zl. podpisano 7 czerwca 2018 roku.

W ramach umowy zakupiono:

Dla OSP Parzęczew:

  1. Torba ratownicza ? zestaw ratownictwa medycznego PSP R1
  2. Nosze typu deska
  3. Szyny typu Kramera
  4. Pilarka do drewna
  5. Detektor napięcia
  6. Agregat prądotwórczy
  7. Przenośny maszt oświetleniowy
  8. Bosak dielektryczny

Dla OSP Orła:

  1. Agregat prądotwórczy

Dla OSP Opole

  1. Pilarka do drewna

Back to top