IV Przegląd Nadwarciańskich Zespołów Wiejskich

     W minionym tygodniu odbył się IV Przegląd Nadwarciańskich Zespołów Wiejskich pod patronatem Wojciecha Olejniczaka – Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego LiD. Tegoroczny Przegląd miał zmienione reguły, gdyż zrezygnowano z rywalizacji zespołów na rzecz ich prezentacji. Gminę parzęczew reprezentowała kapela „Parzęczewiacy” oraz zespół śpiewaczy z Parzęczewa.

Zobacz także:  Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych gminy, na terenie gminy Parzęczew na rok 2007 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
Back to top