Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Jak się leczyć w dobie koronawirusa?

To pytanie zadaje sobie wielu pacjentów. Walka z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wymusiła zmiany w funkcjonowaniu placówek podstawowej ochrony zdrowia i gabinetów  specjalistycznych. W ostatnim czasie odradza się wizyty w przychodniach i na SOR, by unikać miejsc, w których można się zakazić koronawirusem. Może to rodzić niepokój, że zaniedbamy nasz stan zdrowia i będziemy mieć problemy zdrowotne z powodów innych niż koronawirus. Chcielibyśmy rozwiać takie wątpliwości i zapewnić Państwa, że jeśli zaistnieje potrzeba uzyskania porady lekarskiej lub wizyty w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Parzęczewie, każdy pacjent taką możliwość otrzyma. Trzeba jednak przestrzegać pewnych zasad, do stosowania których każda placówka została zobligowana. Główny Inspektorat Sanitarny przygotował wytyczne dla placówek POZ i NZOZ, dotyczące postępowania z pacjentami. Zgodnie z wytycznymi podstawową formą udzielania świadczeń przez lekarzy ma być teleporada. Wizytę w poradni powinien poprzedzić wywiad telefoniczny z pacjentem, po którym lekarz zdecyduje, czy wizyta na miejscu w poradni jest konieczna, czy wystarczy porada zdalna. Tylko w sytuacjach, kiedy jest to niezbędne, pacjent powinien zostać umówiony na konkretną godzinę do lekarza. Lekarz udzielający teleporady na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego i oceny stanu zdrowia pacjenta ma również możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego.

Minister Zdrowia wydał zalecenie w zakresie wykonywania zawodu medycznego, które obliguje lekarzy, w tym specjalistów do ograniczenia swojej aktywności zawodowej do jednego podmiotu leczniczego. W związku z powyższym na chwilę obecną w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Parzęczewie zawieszone są wizyty u lekarzy specjalistów.

Jeśli pacjent na stałe przyjmuje leki i potrzebuje kolejnej e-recepty, także może skorzystać z teleporady. Po konsultacji lekarz wystawi e-receptę. Kod e-recepty otrzymujemy z mailem lub SMS-em na wskazany w Internetowym Koncie Pacjenta adres lub numer telefonu. E-recepta będzie też dostępna na Internetowym Koncie Pacjenta. Jeśli nie korzystamy z Internetu i do tej pory otrzymywaliśmy od lekarza papierowy wydruk e-recepty, to wyjątkowo, w czasie epidemii, powinniśmy otrzymać kode-recepty przez telefon.

Wszelkie niezbędne informacje odnośnie opieki medycznej w okresie epidemii znajdziemy na stronie internetowej www.pacjent.gov.pl 

Back to top