Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Warsztaty konsultacyjne – elektromobilność w Gminie Parzęczew

Elektryfikacja w transporcie to przyszłość. Nie tylko w zachodniej Europie, ale również w Polsce pojazdy na prąd stają się rzeczywistością. Gmina Parzęczew także stawia krok w przyszłość. Z myślą o znalezieniu optymalnych rozwiązań w dziedzinie elektromobilności dla mieszkańców gminy oraz przedstawicieli różnych instytucji w dniu dzisiejszym odbyły się warsztaty konsultacyjne prowadzone przez Bajor Consulting Przemysław Bajor, realizowane w ramach ?Strategii Rozwoju Elektromobilności Gminy Parzęczew? przy dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Gepard II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności.
Czy w Parzęczewie powinna powstać strefa czystego transportu? Gdzie powinny znaleźć się stacje ładowania? Czy warto korzystać z rowerów elektrycznych? Jaki środek transportu wybrać do pracy – samochód, hulajnogę czy rower? Odpowiedzi na te pytania próbowali znaleźć uczestnicy warsztatów. Podczas spotkania omawiane były ważne i kluczowe aspekty w dążeniu do poprawy jakości powietrza i rozwoju odnawialnej energii elektrycznej. Aby dobrze się przygotować do rewolucji w zakresie elektromobilności konieczna jest strategia działania, która pozwala na poziomie lokalnym realizować zadania służące poprawie jakości życia wszystkich mieszkańców.
W trakcie warsztatów padło wiele ważnych i inspirujących wypowiedzi, które jednoznacznie wskazują na potrzebę podejmowania tematów i prowadzenia dyskusji dotyczących kwestii związanych z infrastrukturą służącą elektromobilności na terenie gminy. Zaprezentowano kilka projektów dla Gminy Parzęczew z dziedziny elektromobilności, których zakres rzeczowy i okres wdrażania był szeroko omawiany na warsztatach.
Opracowana Strategia pozwoli wyznaczyć kierunki rozwoju sieci transportowych wewnątrz gminy oraz z innymi miastami aglomeracji łódzkiej. Stworzenie spójnej koncepcji rozwoju sieci transportowych opartych na komunikacji zbiorowej, elektromobilności, rozwoju sieci rowerowej pozwoli nam na stymulowanie rozwoju transportu nisko-

i zeroemisyjnego oraz zastosowania paliw ekologicznych. Wspólne stworzenie Strategii i wyznaczenie kierunków działania będzie naszą wspólna cegiełką dla ochrony środowiska.

Back to top