Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Od października będzie taniej za śmieci

Zmiany w przepisach wprowadzonych przez rząd w ubiegłym roku spowodowały, że samorządy zmuszone zostały do podniesienia opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych. W ubiegłym roku w naszej gminie przetarg na wywóz odpadów odbywał się aż pięciokrotnie. Piąty przetarg odbył się już w bieżącym roku, natomiast stawki musiały zostać ustalone w listopadzie 2019 r., aby mogły obowiązywać od stycznia 2020 r. Zostały one ustalone na poziomie 33,86 zł/osoby w gospodarstwach domowych nie posiadających kompostownika i 31 zł/osoby w gospodarstwach, gdzie odpady bio składowane są w przydomowych kompostownikach. Ustalenie maksymalnej stawki miało zapobiec niedopłacaniu z budżetu gminy do systemu gospodarowania odpadami w naszej gminie. Kwoty uzyskane w pierwszych trzech przetargach były tak wysokie, że środki z opłat od mieszkańców nie pokrywałyby kosztów odbioru odpadów. Dopiero piąty przetarg rozstrzygnięty 8 stycznia (już po ustaleniu wysokości opłat), wyłonił wykonawcę, którego oferta była niższa o prawie 400 tysięcy od ofert z poprzednich przetargów i możliwa do zaakceptowania.

Po dokonaniu analizy kosztów funkcjonowania systemu na terenie gminy Parzęczew, Rada Gminy podczas ostatniego posiedzenia, podjęła uchwałę o obniżeniu tych stawek. Dochody w stosunku do poniesionych kosztów generują pewne oszczędności, w związku z powyższym Radni postanowili zmniejszyć wysokość stawek o 3 złote. Nowe stawki, w wysokości odpowiednio 31 zł/osoby i 28 zł/osoby dla gospodarstw kompostujących odpady bio, obowiązywać będą od 1 października 2020 roku.

Przypominamy również, że od 1 stycznia 2020 r. wprowadzono obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny. Jeżeli nie jest on wypełniany, lub przeprowadzany jest w nieodpowiedni sposób opłata za wywóz odpadów wynosi 62 zł/osoby.

Elementem mającym wpływ na koszty funkcjonowania systemu jest ilość ton odpadów zebranych z całej gminy. W specyfikacji przetargowej została ona określona na 1406 ton rocznie. Gmina w tym roku zdecydowała się na ważenie każdego pojazdu z odpadami. Po przeprowadzonej analizie, na koniec czerwca, ilość odpadów odebranych z terenu gminy wyniosła 638 t. Potwierdza to prawidłowość założeń przedstawionych w przetargu. Na tę chwilę uważam, że obniżka jest na optymalnym poziomie. W najbliższych tygodniach będziemy pracować nad zmianą regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie, w celu zmniejszenia kosztu wywozu odpadów, a tym samym utrzymania opłat na niższym poziomie w roku 2021  – powiedział Wójt Ryszard Nowakowski.

Informujemy, że zmiana stawek nie powoduje konieczności korekty złożonej deklaracji.

Back to top