Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej RodzinyJuż w lipcu rodziny wielodzietne będą mogły korzystać ze zniżek na bilety kolejowe, wejścia do muzeów czy na baseny.

W programie uczestniczyć będą mogli członkowie rodziny wielodzietnej:

 • rodzic (rodzice) ? w tym rodzice zastępczy lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
  • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
  • w wieku do ukończenia 25 roku życia, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej.

  Kartę wprowadzono na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

  Z Karty będą mogły korzystać rodziny z co najmniej trojgiem dzieci.

  W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym (lub znacznym) stopniu niepełnosprawności Karty wydawane będą bez jakichkolwiek ograniczeń wiekowych. Co istotne ? rodzice wielodzietni nie będą tracić uprawnień wynikających z uczestnictwa w programie ? Karty wydawane będą ?dożywotnio? w uznaniu za wysiłek i trud, który Rodzice Wielodzietni włożyli w wychowanie dzieci.

  Zgodnie z treścią Rozporządzenia, składając wniosek o wydanie Karty należy okazać:

  • w przypadku rodziców/ małżonków dowód potwierdzający tożsamość,

  • w przypadku dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia ? akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,

  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia ? dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej jednostce,

  • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia ? dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

  • w przypadku dzieci wychowywanych w rodzinie zastępczej bądź rodzinnym domu dziecka ? postanowienie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

   

  Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny będzie można składać w Urzędzie Gminy Parzęczew w pokoju nr 7

  tel. 42 718 60 81

   

  Druki do pobrania:

  Back to top