Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Kolejna inwestycja drogowa w Gminie Parzęczew

Fundusz Dróg Samorządowych

W dniu 4 sierpnia Wójt Gminy Parzęczew podpisał umowę z przedsiębiorstwem Robót  Drogowych”MARKBUD” Sp. z o.o. z Poddębic na przebudowę drogi gminnej w Nowomłynach. W tym tygodniu rozpoczęły się prace przy przebudowie drogi gminnej prowadzącej przez miejscowość Nowomłyny  od drogi powiatowej nr  5168E relacji Aleksandrów Łódzki ? Łęczyca do mostu na rzece Bzura. Już niebawem mieszkańcy będą mogli korzystać z drogi asfaltowej o długości 818 mb i szerokości 5,0 m, wraz z poboczami obustronnymi z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m .

Inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 120277E Nowomłyny, gmina Parzęczew”, z czego dofinansowanie wynosi 60% inwestycji. Wartość inwestycji  to 495 643,63 złotych, a planowany termin zakończenia prac to koniec września br. Ponadto, w celu zwiększenia atrakcyjności terenów przylegających do przedmiotowej drogi Rada Gminy podjęła uchwałę nr XIV/105/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Parzęczew obejmującej obszar położony we wsi Nowomłyny oraz Sokola Góra, dzięki której teren na południe od drogi gminnej nr 120277 E o powierzchni ok. 10 ha przeznaczono pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. Wpłynie to na atrakcyjność  danego terenu do zamieszkania przez społeczność miejską, często poszukująca miejsca zamieszkania  w pobliskich  wiejskich miejscowościach znajdujących się niedaleko większych aglomeracji miejskich.

 

Back to top