Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Konkurs poetycki

REGULAMIN III EDYCJI KONKURSU POETYCKIEGO „CZARNO NA BIAŁYM”

1. W konkursie uczestniczyć mogą wszyscy chętni. Rozpatrywane będą utwory nigdzie dotychczas nie publikowane. Tematyka prac dowolna.

2. Cele i założenia:
– rozbudzenie zainteresowań twórczością poetycką
– promocja uzdolnionych twórców poprzez druk nagrodzonych utworów w tomiku pokonkursowym i na stronach internetowych,
– popularyzacja twórczości literackiej,
– promocja Gminy Parzęczew.

3. Kategorie:
Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:
– uczestnicy do 17 roku życia
– uczestniczy powyżej 17 roku życia

4. Powołane przez organizatorów Jury konkursu dokona oceny wszystkich nadesłanych prac, przyznając nagrody i wyróżnienia. Nagrody mogą być przyznane za cały zestaw lub za jeden utwór.

5. Każdy Autor może przesłać maksymalnie trzy wiersze. Każdy z wierszy winien być podpisany wyłącznie godłem. Imię i nazwisko oraz dokładny adres Autora należy podać w osobnej zaklejonej kopercie opatrzonej godłem i włożonej do koperty zawierającej wiersze. Jeden Autor może występować pod jednym godłem. W przeciwnym wypadku Autor nie będzie uczestniczył w konkursie.

6. Każdy z utworów winien być przesłany w czterech egzemplarzach (oryginał i trzy kopie) pisanych na komputerze.

7. Termin nadsyłania utworów upływa z dniem 30 września 2006 roku. Prace należy przesyłać na adres:
Urząd Gminy w Parzęczewie
Ul. Południowa 1
95-045 Parzęczew
z dopiskiem:
KONKURS POETYCKI ”CZARNO NA BIAŁYM”

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystego rozstrzygnięcia w listopadzie 2006 r. Informacja o miejscu i dokładnym terminie rozstrzygnięcia znajdzie się po 20 października 2006 r. na stronie internetowej www.parzeczew.pl

9. Organizatorzy nie zwracają przesłanych prac oraz nie wysyłają do Autorów prac werdyktu Jury (informacje o wynikach konkursu znajdą się na stronie internetowej www.parzeczew.pl). Ponadto organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego publikowania nagrodzonych i wyróżnionych utworów.

10. Autorzy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniu wyników.

11. Szczegółowe informacje:

Referat Kultury Urzędu Gminy w Parzęczewie
Tel. (42) 718-60-42
e-mail:
referat_kultury@parzeczew.pl
koordynator: Renata Nolbrzak tel. 500-108-816

Uwaga!
Termin nadsyłania prac na konkurs poetycki "Czarno na białym" został przesunięty do 31 października 2006 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

ORGANIZATORZY

Back to top