Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Sesja Rady Gminy 20 lipca 2006 r.

Uprzejmie informuje, że XLVII Sesja Rady Gminy w Parzęczewie,
odbędzie się w dniu
20 lipca 2006 r. (czwartek) o godz. 10,00


w sali posiedzeń Rady Gminy w Parzęczewie ul. Południowa 1.

Projekt porządku dziennego Sesji.

1. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Gminy w Parzęczewie.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Rozpatrzenie i przyjęcie projektów uchwał:

3.1/ w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego „Bzura” i przyjęcia statutu,
3.2/ w sprawie Statutu Urzędu Gminy w Parzęczewie,
3.3/ o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych
w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia za inkaso,
3.4/ w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
3.5/ w sprawie zwiększenia budżetu Gminy Parzęczew na 2006 r.
(Uchwała zwiększa budżet o kwotę 13.600 zł)
3.6/ w sprawie zwiększenia budżetu Gminy Parzęczew na 2006 r.
(Uchwała zwiększa budżet o kwotę 360.008 zł.)
3.7/ w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2006 r.
(Uchwała dokonuje przeniesień wydatków w kwocie 379.561 zł)

4. Wolne wnioski i sprawy różne.
5. Zamknięcie XLVII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Gajewski

 

 

Back to top