Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Konsultacje społeczne – elektromobilność

Zapraszamy mieszkańców Gminy Parzęczew do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Parzęczew”.

Uwagi oraz opinie dotyczące treści niniejszego dokumentu należy zgłaszać na  poniższym formularzu uwag.

Wypełniony formularz należy składać w terminie do 24 sierpnia 2020 w jeden z niżej podanych sposobów:

– listownie, na adres Urząd Gminy w Parzęczewie ul. Południowa 1, 95-045 Parzęczew
– pocztą elektroniczną na adres fundusze_europejskie@parzeczew.pl  

Zapraszamy !

FORMULARZ UWAG

PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBIL -PARZĘCZEW

Back to top