Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Obwieszczenie – rekultywacjia składowiska odpadów komunalnych w Parzęczewie

Urząd Gminy w Parzęczewie zawiadamia, że w publicznie dostępnym wykazie został zamieszczony wniosek z dnia 2.04.2002r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Parzęczewie.

Uwagi i wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1 w terminie do dnia 29.05.2002r.

Back to top