Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019

3 września w Szkole Podstawowej im. J. Tuwima w Parzęczewie odbyła się inauguracja roku szkolnego 2018/2019. Uroczystość połączona była z oddaniem dwóch dużych inwestycji, które realizowane były na terenie szkoły przez ostatnie miesiące. Pierwsza dotyczyła budowy nowoczesnego kompleksu boisk wielofunkcyjnych wraz z siłownią zewnętrzną, druga termomodernizacji budynku szkoły. Obie inwestycje korzystnie wpłyną na jakość i warunki nauczania w parzęczewskiej podstawówce.

Podczas pierwszego dnia nowego roku szkolnego dzieciom towarzyszyli rodzice, nauczyciele oraz licznie przybyli zaproszeni gości, wśród których byli m.in. Poseł na Sejm RP Marek Matuszewski, Radni Sejmiku Województwa Łódzkiego Ilona Rafalska i Dariusz Szpakowski, Członek Zarządu Powiatu Zgierskiego Adam Świniuch, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Marta Pietrak – Kędzierawska, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, prezesi stowarzyszeń oraz emerytowani dyrektorzy i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Parzęczewie. Podczas uroczystości Proboszcz Parafii WNMP i św. Anny w Parzęczewie – ks kanonik Jerzy Serwik poświęcił nowe obiekty i modlił się o pomyślność w nowym roku szkolnym. My również wszystkim uczniom życzymy udanego roku szkolnego oraz przyjemności korzystania z nowych obiektów sportowych.

Projekty pn. „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew”oraz „Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Parzęczew”, w ramach których zrealizowano inwestycje dotyczące budowy kompleksu boisk oraz termomodernizacji budynku szkoły dofinansowane były ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu Państwa.


 Zachęcamy do obejrzenia prezentacji pokazującej zmiany jakie zaszły na przestrzeni lat w Szkole Podstawowej w Parzęczewie.

Witajcie, uczniowie! – Prezentacja

 

Back to top