Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Oferta inwestycyjna

Wójt Gminy Parzęczew oferuje do sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości będące własnością Gminy Parzęczew.

Wójt Gminy Parzęczew oferuje do sprzedaży niżej wymienione nieruchomości:

1. Nr ewid. dz. 15; powierzchnia 1,7771 ha; Nr KW 69844; obręb: Parzęczew, ul. Łęczycka; nieruchomość gruntowa nie zabudowana; uzbrojenie: energia, woda, kanalizacja. Teren przeznaczony pod usługi rzemieślnicze z możliwością lokalizacji zakładów produkcyjnych i usługowych. Rodzaj zbycia: sprzedaż – umowa notarialna; cena do negocjacji: 73.000 zł.

2. Nr ewid. dz. 5; powierzchnia 6.239 m2; Nr KW 35806; obręb: Wytrzyszczki, Piaskowice 7; nieruchomość gruntowa zabudowana starymi, zniszczonymi budynkami: mieszkalnym i gospodarczym, przeznaczone do rozbiórki; uzbrojenie: energia, woda. Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową w pasie 100 m od drogi powiatowej, w pozostałej części – teren przeznaczony pod uprawy rolne. Możliwość lokalizacji zakładów rzemieślniczych i produkcyjnych pod warunkiem, że strefa uciążliwości nie przekroczy granic działki. Rodzaj zbycia: sprzedaż – umowa notarialna; cena do negocjacji: 34.351 zł w tym: – grunt + naniesienia roślinne:34.350 zł – naniesienia budowlane za symboliczne – 1 zł.

Szczegółowych informacji na temat zbycia ww. nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1, 95-045 Parzęczew, woj. łódzkie; tel. (0-42) 718-60-02 codziennie w godzinach 8:00 – 15:00.

Back to top