Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parzęczewie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parzęczewie informuje, że od dłuższego czasu przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu funkcjonuje Dział Interwencji Kryzysowej (Zgierz, ul. Łódzka 69A, tel. 719-08-22). Udzielane są w nim bezpłatne porady z zakresu psychologii, pracy socjalnej i prawa.

Idąc za tym przykładem i mając na uwadze osoby, które nie zawsze mogą dotrzeć do wyspecjalizowanych placówek z różnych powodów oraz nadążając za wymogami, jakie stawiają nam klienci naszego ośrodka, którzy poza złą sytuacją materialną borykają się jeszcze z innymi problemami – w Parzęczewie przy ul. Południowej 3 (piwnica – 1-sza klatka) odbywają się spotkania zainteresowanych osób. Na spotkania te przychodzą głównie osoby, które pragną aby poświęcić im więcej czasu niż ten, którym dysponujemy w czasie pracy ośrodka. Udzielane jest wsparcie w formie porad psychologicznych, prawnych oraz konkretnych działań z urzędami. Dochodzi również do wymiany doświadczeń, spotkania te nie mają charakteru wykładu, lecz luźnej rozmowy, aby każdy czuł się swobodnie i mógł coś o sobie powiedzieć.

Zamierzeniem moim jest, aby spotkania te odbywały się raz w miesiącu, np. w każdy pierwszy wtorek. Pierwsze spotkanie w grupie pięcioosobowej odbyło się 16 lipca br., natomiast drugie 12 sierpnia. Osoby zainteresowane tym pomysłem proszę o kontaktowanie się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Parzęczewie – tel. 718-66-16 w godz. 8.00 – 15.00.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Teresa Sadowska

Back to top