Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Ogłoszenie o zawarciu umowy „Dostawa rębaka dla potrzeb kotłowni w Parzęczewie.”

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY 
 

Wójt Gminy w Parzęczew informuje, że w dniu
18 września 2006 roku zawarta została umowa pomiędzy:
Gminą Parzęczew z siedzibą w 95-045 Parzęczew, ul. Południowa 1

a

Zakładem Urządzania i Utrzymania Zieleni z siedzibą w 31-215 Kraków, ul. Korczaka 11/2,

Przedmiotem umowy jest dostawa rębaka dla potrzeb kotłowni w Parzęczewie.
Termin realizacji dostaw: 30.10.2006 r.

    Oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wymagania ustawowe.

 

Back to top