Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Ostania sesja Rady Gminy Parzęczew VI Kadencji

W dniu 7 listopada 2014 r. w Urzędzie Gminy w Parzęczewie odbyła się ostatnia LIV Sesja Rady Gminy.

Na sesji Wójt Gminy Parzęczew Ryszard Nowakowski przedstawił w formie prezentacji sprawozdanie o stanie Gminy dotyczące realizacji budżetu, zobowiązań i należności gminy, stanu majątkowego gminy i aktualnego stanu realizacji zadań podjętych w toku kadencji. Prezentacja multimedialna, zawierała zestawienia wszystkich inwestycji zrealizowanych na terenie gminy Parzęczew w ostatnich czterech latach oraz wysokość środków finansowych zarówno gminnych jak i pozyskanych z zewnątrz na zrealizowane projekty. Stanowiła ona podsumowanie mijającej kadencji i doskonale zobrazowała szereg pozytywnych zmian, jakie zaszły w Gminie Parzęczew w tym okresie.

 

Po przeprowadzeniu obrad i podjęciu szeregu uchwał dotyczących spraw bieżących Gminy, nadszedł czas na podziękowania. Przewodniczący Rady Gminy Władysław Krawczyk wraz z Wiceprzewodniczącymi Zdzisławem Rogowskim i Małgorzatą Graczyk podziękowali wszystkim obecnym dyrektorom podległych jednostek organizacyjnych za pełną zaangażowania pracę dla dobra społeczności lokalnej oraz wysiłek włożony w działania na rzecz rozwoju gminy. Podziękowania otrzymali także Pani Ilona Rafalska ? Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Pan Bohdan Cezary Dzierżek – Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Skarbnik Gminy Pani Jadwiga Dębska oraz Sekretarz Gminy Pani Jolanta Żłobińska. Podziękowania złożono również radnym oraz sołtysom wręczając im pamiątkowe dyplomy.

Back to top