Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Pasowanie na przedszkolaka w Punkcie Przedszkolnym w Chociszewie

01

 

W dniu 15 października br. w Punkcie Przedszkolnym w Chociszewie odbyło się uroczyste ?Pasowanie na Przedszkolaka?.

Uroczystość została zorganizowana w ramach projektu pt. ?Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w gminie Parzęczew poprzez utworzenie Punktu Przedszkolnego w Chociszewie? współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej).

W pierwszej tak ważnej uroczystości dla dzieci uczestniczyli: Wójt Gminy Parzęczew Ryszard Nowakowski, Zastępca Wójta Gminy Parzęczew Adam Świniuch, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chociszewie Krzysztof Pyciarz oraz rodzice dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego w Chociszewie. Dla roześmianych przedszkolaków w czapkach krasnoludków, był to debiut. Dzieci po raz pierwszy wystąpiły z programem artystycznym, podczas którego recytowały wierszyki i śpiewały piosenki dla tak szerokiej publiczności.

Ceremonii pasowania za pomocą dotknięcia ?zaczarowanym ołówkiem? dokonał Wójt Gminy, po czym wszystkim dzieciom wręczono pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki. Z uśmiechem na twarzach, w atmosferze radości dzieci wspólnie z rodzicami i gośćmi udały się na słodki poczęstunek.

Przebieg uroczystości pozwolił stwierdzić, że dzieci od września znakomicie przystosowały się do nowych warunków i nawiązały kontakty z rówieśnikami, dlatego bez wątpienia na miano prawdziwego przedszkolaka zasłużyły sobie wszystkie dzieci.

Maluchy nie tylko bardzo chętnie uczęszczają do przedszkola, ale także niejednokrotnie nie chcą z niego wracać, co z pewnością zawdzięczamy bardzo miłej atmosferze panującej w Punkcie Przedszkolnym w Chociszewie.

 

Malwina Lubczyńska

Koordynator projektu

 

 

Back to top