Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Kolejne Przedszkole w gminie Parzęczew!

Złożony w dniu 31.03.2009r przez Gminę Parzęczew wniosek o dofinansowanie projektu ?Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w gminie Parzęczew poprzez utworzenie Punktu Przedszkolnego w Chociszewie? (Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałania 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) na łączną kwotę 1 085 133,00 zł (z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 1 068 856,00 zł) przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną i uzyskał rekomendacje do dofinansowania. Otrzymał on 76,5 pkt. i zajął 11 miejsce spośród 73 projektów złożonych do Urzędu Marszałkowskiego, z czego tylko 28 oceniono pozytywnie. Lista rankingowa opublikowana została dn. 14.07.2009r. przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

W Punkcie Przedszkolnym gmina zapewni bardzo dobre warunki dla rozwoju dzieci poprzez wyposażenie oraz zatrudnienie wykwalifikowanej kadry m.in. logopedy, psychologa, pedagoga, nauczyciela języka angielskiego i gimnastyki korekcyjnej. Ponadto prowadzone będą warsztaty teatralne, z papieroplastyki oraz zajęcia z rytmiki i przyrody. Wszystkie zajęcia w Punkcie Przedszkolnym w Chociszewie będą bezpłatne. Rekrutacja skierowana jest do dzieci w wieku 3-5 lat z terenu gminy Parzęczew, z czego przyjętych zostanie 25 dzieci w naborze na rok 2009/2010 i 25 dzieci w naborze na rok 2010/2011. W związku z tym serdecznie zapraszamy zainteresowanych rodziców do wypełnienia kart zgłoszeniowych dostępnych od dnia 10 sierpnia w Urzędzie Gminy w Parzęczewie w pokoju nr 3.

Kolejne Przedszkole w gminie Parzęczew!

       

Kolejne Przedszkole w gminie Parzęczew!

Złożony w dniu 31.03.2009r przez Gminę Parzęczew wniosek o dofinansowanie projektu „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w gminie Parzęczew poprzez utworzenie Punktu Przedszkolnego w Chociszewie” (Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałania 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) na łączną kwotę 1 085 133,00 zł (z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 1 068 856,00 zł) przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną i uzyskał rekomendacje do dofinansowania. Otrzymał on 76,5 pkt. i zajął 11 miejsce spośród 73 projektów złożonych do Urzędu Marszałkowskiego, z czego tylko 28 oceniono pozytywnie. Lista rankingowa opublikowana została dn. 14.07.2009r. przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

W Punkcie Przedszkolnym gmina zapewni bardzo dobre warunki dla rozwoju dzieci poprzez wyposażenie oraz zatrudnienie wykwalifikowanej kadry m.in. logopedy, psychologa, pedagoga, nauczyciela języka angielskiego i gimnastyki korekcyjnej. Ponadto prowadzone będą warsztaty teatralne, z papieroplastyki oraz zajęcia z rytmiki i przyrody. Wszystkie zajęcia w Punkcie Przedszkolnym w Chociszewie będą bezpłatne. Rekrutacja skierowana jest do dzieci w wieku 3-5 lat z terenu gminy Parzęczew, z czego przyjętych zostanie 25 dzieci w naborze na rok 2009/2010 i 25 dzieci w naborze na rok 2010/2011. W związku z tym serdecznie zapraszamy zainteresowanych rodziców do wypełnienia kart zgłoszeniowych dostępnych od dnia 10 sierpnia w Urzędzie Gminy w Parzęczewie w pokoju nr 3.

Back to top