Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Porozmawiajmy Panie Wójcie

W ostatnim czasie nasza gmina opracowuje bardzo dużo różnych dokumentów planistycznych, z czym to jest związane?

Mówiąc krótko, jest to konieczne, aby gmina mogła sięgnąć po pieniądze z Funduszy Europejskich. Aby wniosek był kompletny, musi zawierać wiele załączników w postaci np.: Planu Rozwoju Lokalnego, Gminnego Programu Ochrony Środowiska, Studium Wykonalności Projektu, itd. Są to dokumenty, które trzeba opracowywać nieraz przez wiele miesięcy.

Czy przywiązuje Pan dużą wagę do ich opracowania?

Tak, jest to dla mnie sprawa priorytetowa. Bez tych dokumentów pieniędzy z Unii Europejskiej, a konkretnie ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) się nie weźmie. Dlatego większość naszych działań w tym roku skoncentrowana będzie na gromadzeniu niezbędnej dokumentacji, aby w latach 2005 – 2006 i następnych gmina mogła korzystać z tych środków.

Jakie napotyka Pan trudności przy ich opracowywaniu?

Po pierwsze wytyczne dotyczące przygotowania poszczególnych dokumentów są publikowane zbyt późno, w stosunku do terminów składania gotowych wniosków. Powoduje to, że działamy w dużym pośpiechu i trudno mam na czas przygotować projekty tych materiałów na poszczególne komisje i sesje Rady Gminy. Radni się skarżą, że zbyt późno otrzymują te materiały i często mają rację. Jednak wszyscy musimy zdawać sobie sprawę, że okres ten jest okresem bardzo wzmożonej pracy zarówno stosunku do pracowników, którzy często muszą zostawać po godzinach pracy, albo nie mogą wykorzystać w tym okresie urlopu, jak i radnych, którzy częściej niż zwykle mają posiedzenia i materiałów przedstawianych pod obrady jest także dużo więcej.

Kiedy zatem mija termin składania wniosków do ZPORR?

Pierwszą turę składania wniosków do ZPORR Sejmik Samorządowy Województwa Łódzkiego ogłosił do 25- czerwca. To bardzo krótki termin, początkowo mówiono, że projekty w ramach naszego działania będą przyjmowane w lipcu, jednak stało się inaczej. Chcemy w tym terminie złożyć kilka wniosków, będzie to możliwe, jeśli uda nam się opracować wszystkie niezbędne załączniki i jeżeli oczywiście zostaną one przyjęte przez Radę Gminy. Muszę w tym miejscu dodać, że mimo tak napiętych terminów i wielu gorących dyskusji współpraca z Radą Gminy przebiega sprawnie i potrafimy zawsze osiągnąć konsensus.

Jacek Pietrzak

Porozmawiajmy Panie Wójcie

Rozmowa z zastępcą Wójta Gminy Parzęczew

1. Co spowodowało, że podjęto zamiar budowy hali sportowej przy Gimnazjum?

Zamiar budowy drugiej hali sportowej zrodził się z chwilą powstania gimnazjum. W istniejących obecnie budynkach szkolnych przybyło 5 klas, w związku z czym pogorszyła się dostępność młodzieży do korzystania z istniejącej obecnie sali, szczególnie w okresie jesienno – zimowym. Po dyskusjach na posiedzeniach zarząd, komisji i sesjach rady, w 2001r. zapadła decyzja o budowie nowej hali sportowej, która oprócz funkcji dydaktycznych służyłaby również do organizacji większych imprez o zasięgu gminnym i ponadgminnym. Mogłyby z niej korzystać także istniejące na terenie gminy organizacje i stowarzyszenia oraz pozostali mieszkańcy. Dodatkowo wspomnę, że Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje zwiększenie ilości zajęć z wychowania fizycznego do 4 godzin tygodniowo, co spowoduje konieczność posiadania dodatkowego obiektu sportowego o charakterze zamkniętym.

2. Na jakim etapie znajdują się obecnie plany budowy hali?

Wszystkie Jednostki Samorządu Terytorialnego, które budowały obiekty sportowe o podobnym charakterze otrzymywały dofinansowanie na budowę z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu oraz M.E.N. udzielenie dofinansowania z UKFiS – u jest poprzedzone umieszczeniem zamierzonej inwestycji w corocznym planie inwestycji sportowych Urzędu Marszałkowskiego. W chwili obecnej posiadamy kompletną dokumentację techniczną na budowę hali oraz wymagane zezwolenia. Pozostało tylko przeprowadzenie procedury przetargowej, która wyłoni wykonawcę, jak też zgromadzenie wystarczającej liczby środków finansowych.

Sytuacja gospodarcza w kraju spowodowała, że środki finansowe na te cele dla województwa łódzkiego zostały bardzo ograniczone. Dla porównania w 2001r. przyznano 21 mln zł dla województwa, natomiast w 2002 tylko 13 mln, co wystarczy tylko na dokończenie rozpoczętych inwestycji z lat poprzednich. W związku z tym U.M. nie uwzględnił naszej inwestycji w bieżącym roku.

3. Jakie kroki podjęły władze gminy w celu włączenia projektu budowy hali w roku przyszłym?

Do dnia dzisiejszego trwają negocjacje z Urzędem Marszałkowskim aby choć niewielką kwotę przeznaczyć na ten rok. Pozwoliłaby ona na rozpoczęcie budowy hali jeszcze w tym roku, a większość prac wykonano by w przyszłym roku. Planowane zakończenie inwestycji przewiduje się w czerwcu 2004r.

Jeżeli natomiast nie otrzymamy środków spoza budżetu gminy, wówczas zarząd będzie miał poważny problem, czy rozpocząć procedurę przetargową.

4. Jakie są szanse na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy tejże budowy?

Ze strony zarządu i władz gminy dołożymy wszelkich starań, aby planowana budowa przebiegała zgodnie z planowanym harmonogramem prac. Liczymy również, że zostanie wdrożony planowany przez M.E.N. program pt. „Hala sportowa dla każdego gimnazjum”, w ramach którego mamy bardzo duże szanse na uzyskanie niezbędnego dofinansowania.

Back to top