Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Prace przy adaptacji budynku komunalnego na siedzibę GOPS

Postępują prace przy przebudowie parkingów w Parzęczewie oraz przy adaptacji budynku komunalnego przy ul. Rocha na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Jeszcze w tym roku pracownicy Ośrodka zamienią swoją dotychczasową, nie do końca spełniającą swoją funkcję siedzibę, na nową, dostosowaną do specyfiki działalności GOPS.

Prace realizowane są w ramach projektu „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew” – etap I, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Back to top