Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Raport o stanie gminy za 2018 rok

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Wójt Gminy Parzęczew przedstawił Radzie Gminy raport o stanie gminy Parzęczew za 2018 rok. Informacje zebrane od pracowników merytorycznych Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych, instytucji, są źródłem informacji o stanie gminy. Opisują sytuację gminy w ubiegłym roku pod względem gospodarki, środowiska, kapitału ludzkiego i zagospodarowania przestrzennego. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

RAPORT O STANIE GMINY PARZĘCZEW ZA 2018 ROK

Back to top