Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Przebudowa dróg gminnych w ramach RPO WŁ

W dniu 27 lutego bieżącego roku Gmina Parzęczew złożyła wniosek o dofinansowanie projektu ?Przebudowa drogi gminnej nr 120278E przez wieś Mikołajew i Nową Jerozolimę o długości 2,662 km oraz drogi gminnej nr 120279E przez wieś Chociszew o długości 1,239 km w gminie Parzęczew? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (Priorytet I Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 Drogi). Z przyjemnością informujemy, że projekt został zakwalifikowany do dofinansowania. Zajął 29 miejsce spośród 53 pozytywnie ocenionych wniosków.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 725 094,94 zł, z czego kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 75% tj. 2 043 821,20 zł, natomiast wkład własny gminy stanowi 25% tj. 681 273,74 zł. W dniu 26 czerwca 2009r. Wójt Gminy Parzęczew Ryszard Nowakowski podpisał umowę na dofinansowanie projektu z Zarządem Województwa Łódzkiego. Przebudowa drogi we wsi Chociszew planowana jest na rok 2010, a drogi w Mikołajewie i Nowej Jerozolimie na rok 2011.


 

 

 

Back to top