Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Przebudowa drogi gminnej w Chociszewie

W dniu 26 czerwca 2009r. Wójt Gminy Parzęczew podpisał umowę z przedstawicielami Województwa Łódzkiego na realizację projektu pt: „Przebudowa drogi gminnej nr 120278E przez wieś Mikołajew i Nową Jerozolimę o długości 2,662km oraz drogi gminnej nr 120279E przez wieś Chociszew o długości 1,239km w gminie Parzęczew”.

Wartość projektu: 2.725.094,94 PLN, w tym kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2.043.821,20 PLN, wkład finansowy gminy wynosi jedną czwartą wartości projektu, tj. 681.273,74 zł.

Obecnie trwa I etap Przebudowy drogi gminnej nr 120279E przez wieś Chociszew o długości 1,239km. Nowa jezdnia jest szeroka na 4,5 metra. Zaprojektowano również pobocza z kruszywa i szlaki po obu jej stronach.

Wartość robót budowlanych I etapu: 553.993,19 PLN.

Wykonawcą robót jest firma MARKBUD z Poddębic, która została wyłoniona w trybie przetargu nie ograniczonego.
W 2011r. przewidziano do realizacji etap II: Przebudowa drogi gminnej nr 120278E przez wieś Mikołajew i Nową Jerozolimę o długości 2,662km.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z przebudowy drogi w Chociszewie.

Ogłoszenie dystrybuowane nieodpłatnie.

Przebudowa drogi gminnej w Chociszewie

W dniu 26 czerwca 2009r. Wójt Gminy Parzęczew podpisał umowę z przedstawicielami Województwa Łódzkiego na realizację projektu pt: ?Przebudowa drogi gminnej nr 120278E przez wieś Mikołajew i Nową Jerozolimę o długości 2,662km oraz drogi gminnej nr 120279E przez wieś Chociszew o długości 1,239km w gminie Parzęczew?.

Wartość projektu: 2.725.094,94 PLN, w tym kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2.043.821,20 PLN, wkład finansowy gminy wynosi jedną czwartą wartości projektu, tj. 681.273,74 zł.

Obecnie trwa I etap Przebudowy drogi gminnej nr 120279E przez wieś Chociszew o długości 1,239km. Nowa jezdnia jest szeroka na 4,5 metra. Zaprojektowano również pobocza z kruszywa i szlaki po obu jej stronach.

 

(więcej…)

Back to top