Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Aktywizacja furtka do zatrudnienia

Kapitał Ludzki

Kapitał Ludzki

wup_ldz

EFS

 

Aktywizacja furtka do zatrudnienia

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO Kapitał Ludzki

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parzęczewie ponownie przystąpił do realizacji projektu systemowego na rok 2012, pt. ?Aktywizacja furtka do zatrudnienia? współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO Kapitał Ludzki. W projekcie weźmie udział 15 osób bezrobotnych korzystający
z pomocy GOPS w Parzęczewie. Tegoroczny projekt opiera się na Programie Aktywności Lokalnej, o charakterze wielowymiarowym i nowatorskim, a jego celem jest szeroko rozumiana aktywizacja uczestników oraz zmiana ich dotychczasowej sytuacji życiowej.

Osoby uczestniczące w projekcie zostaną objęte kompleksową pomocą ze strony powołanego zespołu specjalistów, w skład którego wejdą: kurator sądowy, prawnik, psycholog, pedagog, osoba ds. uzależnień oraz doradca zawodowy. Wszystkie osoby skorzystają ze szkoleń zawodowych.

W ramach projektu zostanie utworzona świetlica ?Społeczne SPA?
w pomieszczeniach bloku nauczycielskiego w Parzęczewie, które zostaną wyremontowane, a także zostanie zakupiony sprzęt tj. laptop, flipchart, ekran projekcyjny i rzutnik. W świetlicy zostaną zorganizowane spotkania i szkolenia dla beneficjentów.

Ponadto:

  • dla 5 osób zostaną zorganizowane prace społecznie użyteczne, które będą się odbywały na terenie gminy Parzęczew,

  • jedna osoba będzie miała opłacone koszty nauki w liceum zaocznym oraz zostaną dla niej zakupione pomoce naukowe i dydaktyczne,

  • uczestnicy skorzystają z ?talonu fryzjerskiego?,

  • zorganizowany zostanie wyjazd do kina dla uczestników i ich rodzin,

  • zorganizowany zostanie dla dzieci beneficjentów Dzień Dziecka, a także wyjazd do ZOO Safari w Borysowie i Figloraju w Łodzi.

Projekt zostanie zakończony organizacją wieczoru wigilijnego dla uczestników i ich rodzin oraz specjalistów prowadzących warsztaty i spotkania. Dzieci otrzymają paczki ze słodyczami, natomiast każdy podopieczny komplet pościeli.

 

Aktywizacja furtką do zatrudnienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK- NAJLEPSZA INWESTYCJA

?AKTYWIZACJA FURTKĄ DO ZATRUDNIENIA?

Parzęczew, dn. 30.12.2011r.

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Parzęczewie informuje, iż Realizacja Projektu systemowego ?Aktywizacja furtką do zatrudnienia?- realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. ?Promocja Integracji Społecznej?, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.1 ?Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej?, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego został zakończony.

(więcej…)

Aktywizacja furtką do zatrudnienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK- NAJLEPSZA INWESTYCJA

?AKTYWIZACJA FURTKĄ DO ZATRUDNIENIA?

Parzęczew, dn. 25.07.2011r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parzęczewie realizuje w 2011 roku projekt systemowy: ?Aktywizacja furtką do zatrudnienia? Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

(więcej…)

Aktywizacja furtką do zatrudnienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK- NAJLEPSZA INWESTYCJA

?AKTYWIZACJA FURTKĄ DO ZATRUDNIENIA?

Parzęczew, dn.05.07.2011r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parzęczewie realizuje w 2011 roku projekt systemowy: ?Aktywizacja furtką do zatrudnienia? Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. (więcej…)

Aktywizacja furtką do zatrudnienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK- NAJLEPSZA INWESTYCJA

?AKTYWIZACJA FURTKĄ DO ZATRUDNIENIA?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parzęczewie  od miesiąca stycznia 2011  roku ponownie  realizuje projekt systemowy: ?Aktywizacja furtką do zatrudnienia?. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

(więcej…)

?Aktywizacja furtką do zatrudnienia?

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK- NAJLEPSZA INWESTYCJA

?AKTYWIZACJA FURTKĄ DO ZATRUDNIENIA?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parzęczewie  informuje, iż dobiega końca realizacja działań zaplanowanych na rok 2010 w ramach projektu systemowego pt. ?Aktywizacja furtką do zatrudnienia? realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

(więcej…)

Aktywizacja furtką do zatrudnienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK- NAJLEPSZA  INWESTYCJA

?AKTYWIZACJA FURTKĄ DO ZATRUDNIENIA?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parzęczewie informuje, iż  w miesiącu lipcu  bieżącego roku zakończono realizację  szkoleń w ramach  projektu „Aktywizacja furtką do zatrudnienia? realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Program finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

(więcej…)

AKTYWIZACJA FURTKĄ DO ZATRUDNIENIA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK- NAJLEPSZA  INWESTYCJA

„AKTYWIZACJA FURTKĄ DO ZATRUDNIENIA”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parzęczewie informuje, iż zakończył rekrutację ostatecznych beneficjentów do programu pt. „Aktywizacja furtką do zatrudnienia”- projektu systemowego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. „Promocja Integracji Społecznej”, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. Program finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zostały już podpisane kontrakty socjalne z wybranymi osobami w wieku aktywności zawodowej, które przejdą ścieżkę aktywizacji społecznej oraz zawodowej.

Jako pierwsze w ramach instrumentów aktywizacji społecznej zorganizowane zostanie szkolenie z zakresu rozwoju osobistego i komunikacji interpersonalnej, metod poszukiwania zatrudnienia dla 7 Beneficjentów w wymiarze 25h prowadzone przez wykwalifikowanego psychologa, z codziennym cateringiem (obiad – II danie) dla każdego uczestnika. Na przełomie miesiąca czerwca i lipca odbędą są dalsze szkolenia z zakresu sprzedawca –magazynier z obsługą kas fiskalnych oraz doradztwo zawodowe.

Realizacja Projektu Systemowego jest formą pracy z klientami pomocy społecznej. Mamy nadzieję, że efekty wspólnych wysiłków będą zauważalne przez poprawę sytuacji uczestników projektów i ich rodzin. Nie byłoby możliwe zrealizowanie tak kompleksowego programu bez wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie dystrybuowane nieodpłatnie.

             
Instytucja Pośrednicząca 2
stopnia                             

AKTYWIZACJA FURTKĄ DO ZATRUDNIENIA

Kapitał Ludzki

Kapitał Ludzki EFS

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK- NAJLEPSZA  INWESTYCJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parzęczewie informuje, iż zakończył rekrutację ostatecznych beneficjentów do programu pt. ?Aktywizacja furtką do zatrudnienia?- projektu systemowego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. ?Promocja Integracji Społecznej?, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.1 ?Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej?. Program finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zostały już podpisane kontrakty socjalne z wybranymi osobami w wieku aktywności zawodowej, które przejdą ścieżkę aktywizacji społecznej oraz zawodowej.

(więcej…)

AKTYWIZACJA FURTKĄ DO ZATRUDNIENIA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK- NAJLEPSZA  INWESTYCJA

„AKTYWIZACJA FURTKĄ DO ZATRUDNIENIA”

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parzęczewie  od miesiąca stycznia 2010 roku realizuje projekt systemowy: „Aktywizacja furtką do zatrudnienia”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektu w miesiącu kwietniu  2010 roku zostaną podpisane kontrakty socjalne z 7 zakwalifikowanymi uczestnikami.
Grupę docelową projektu stanowić będą osoby zameldowane na terenie Gminy Parzęczew korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, nie pracujące, w wieku aktywności zawodowej, o niskich bądź zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych w przedziale wiekowym 20-55 lat.

W wyniku działań w projekcie beneficjenci ostateczni zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności w zakresie uzyskania i utrzymania zatrudnienia, zwiększenia zdolności komunikacyjnych, zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły poprzez szkolenia w zakresie m.in. poradnictwa zawodowego, psychologicznego.
W ramach projektu będą zorganizowane szkolenie zawodowe, które pozwoli uzyskać bądź podnieść kwalifikacje zawodowe beneficjentów ostatecznych.

Ponadto uczestnicy w ramach zawartych kontraktów socjalnych otrzymają wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych, oraz zapewnione zostaną posiłki, materiały szkoleniowe, opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Po ukończeniu szkoleń beneficjenci ostateczni otrzymają zaświadczenia .

Z uwagi na to, że jest to pierwszy etap realizacji projektu – uczestnikom życzymy powodzenia!

Za  realizację projektu odpowiada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parzęczewie.

Szczegółowe  informacje w siedzibie Ośrodka przy ul. Południowej 1a w Parzęczewie  oraz pod nr tel. 042 7186616.

Ogłoszenie dystrybuowane nieodpłatnie.

             
Instytucja Pośrednicząca 2
stopnia                             

Back to top