Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Przekazanie wozu strażackiego

W dniu 23 kwietnia 2005 r. w Parzęczewie na Placu Kościuszki odbyło się uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Parzęczew oraz obchodzono gminny Dzień Strażaka.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą celebrowaną przez ks. Kanonika Jerzego Serwika proboszcza parafii Parzęczew oraz wikarego ks. Michała Pietrasika i Kapelana Powiatowego ks. Zdzisława Sudrę. Homilię wygłosił ks. Kanonik Jerzy Serwik. Nawiązał on do strażackiego trudu i bezintersownej chęci niesienia pomocy bliźnim, do patrona strażaków Św. Floriana oraz do przypadającego w tym dniu Św Wojciecha.
Po zakończeniu mszy świętej zaproszeni goście, strażacy oraz mieszkańcy gminy Parzęczew udali się na Plac Kościuszki aby kontynuować dalsze uroczystości. Wspaniale prezentowały się poczty sztandarowe reprezentujące ochotnicze straże pożarne z terenu gminy Parzęczew. Imprezę poprowadził młodszy aspirant Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ozorkowie Jarosław Kasprowicz.
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Parzęczewie Ryszard Nowakowski przywitał zebranych, a także przybyłych gości, wśród których byli między innymi:

  • Senator RP Józef Dziemdziela
  • Vice Marszałek Sejmiku Województwa Łódzkiego – Stanisław Olas
  • Wice Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Jerzy Szmit,
  • delegowana z up. Dyrektora Oddziału Okręgowego PZU S.A. w Łodzi – Mariola Manista,
  • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu – Bogusław Czekała,
  • Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu – Waldemar Mrulewicz
  • Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczego w Ozorkowie – Marian Kwaśniewski,
  • Komendant Powiatowy Policji w Zgierzu Piotr Nejman,
  • Kierownik Posterunku Policji w Parzęczewie Grzegorz Kędzia
  • Przedstawiciel Straży Pożarnej w JW. Leźnica Wielka Wojciech Leszczyński

Przedstawiciele Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego w Ozorkowie i Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP w Zgierzu Kapelan Powiatowy ks. Zdzisław Sudra zadbał o duchową oprawę uroczystości. Po odmówieniu modlitwy poświęcił samochód.
Akt przekazania samochodu pożarniczego był najbardziej oczekiwaną przez wszystkich chwilą, po jego odczytaniu, przekazania nowego samochodu marki „Star” i wręczenia kluczyków Naczelnikowi miejscowej OSP dh Dariuszowi Klimczakowi dokonali: Senator RP Józef Dziemdziela, Wójt Gminy Parzęczew Ryszard Nowakowski.
Kolejnym ważnym momentem było wręczenie odznaczeń. Złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” uhonorowano druhów: Jana Gralaka, Pawła Kalkowskiego, Leszka Chojnackiego, srebrnym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” dh. Mirosława Kluskę, brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” druhów : Andrzeja Chojnackiego, Andrzeja Grabarczyka, Jarosława Opasa. Sześciu druhom wręczono „Strażaka Wzorowego”.
Wysłuchano okolicznościowych przemówień zaproszonych gości, którzy jednocześnie gratulowali ochotnikom z Parzęczewa otrzymania wyczekiwanego przez nich auta, jak i uhonorowania wyróżniających się druhów. 
Wójt Gminy Parzęczew Ryszard Nowakowski podziękował wszystkim za przybycie, a w szczególności Senatorowi RP Józefowi Dziemdzieli, Zarządowi jednostki OSP Parzęczew oraz instytucjom, które dofinansowały zakup samochodu: Panu Jerzemu Szmitowi Vice Prezesowi WFOŚiGW w Łodzi, Oddziałowi Okręgowemu PZU S.A. w Łodzi, Komendzie Powiatowej PSP RP w Zgierzu, Zarządowi Głównemu Związku OSP RP w Warszawie.
Przy dźwiękach orkiestry dętej z Aleksandrowa Łódzkiego, która uświetniała całą imprezę,  zaproszeni goście, poczty sztandarowe, strażacy z jednostek OSP z terenu gminy Parzęczew przemaszerowali ul. Mickiewicza na miejscowy cmentarz, gdzie złożyli symboliczną wiązankę kwiatów na grobach strażaków.
Ta miła uroczystość zakończyła się poczęstunkiem w stołówce szkolnej.

 

Back to top