Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Rozstrzygniecie konkursu ”Czysta Zgroda – Piękniejsza Wieś”

W dniu 07.10.2005r. w Leźnicy Wielkiej dokonano wręczenia nagród laureatom XI edycji gminnego konkursu pn. ?CZYSTA ZAGRODA PIĘKNIEJSZA WIEŚ?

Ogółem przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich, sołtysi i osoby indywidualne zgłosili 44 uczestników, w tym 20 indywidualnych gospodarstw rolnych, 21 nieruchomości i 3 balkony w blokach mieszkalnych.
Komisja w składzie: Rogowski Zdzisław – przewodniczący komisji, Chojecki Antoni, Chyliński Jan, Nolbrzak Wojciech, Tarnacki Marek – członkowie komisji w miesiącach maj czerwiec i sierpień wrzesień br. oceniała zgłoszone gospodarstwa, nieruchomości i balkony.
Komisja oceniała uczestników wg kryteriów oceny ustalonych w regulaminie konkursu dla poszczególnych kategorii. Szczególny nacisk kładziono na aspekt ekologiczny, żądając pokwitowań za pozbywanie się ścieków i śmieci. Osoby nie mogące udokumentować zakupu tego rodzaju usług nie miały szans na zwycięstwo.
Wobec niewielkiej ilości zgłoszeń (3 osoby) w kategorii UKWIECENIE BALKONÓW komisja postanowiła zmniejszyć pulę nagród do 550 zł.
Ogólnie Komisja miała do dyspozycji 20 000 zł, z czego 10 000 zł to fundusze Rady Gminy,a 10 000 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz ufundowane nagród przez następujących sponsorów:
Bank Spółdzielczy w Ozorkowie, firmę OLIWIA z Florianek, firmę GEDEON z Parzęczewa, P.H.U JAWOR z Poddębic, Zakł. Inst. San. – P. Jańczyk
Komisja postanowiła rozdysponować nagrody w sposób następujący:
W kategorii gospodarstwa rolne:
I miejsce P. Alicja i Jan Radwańscy z Opola 1.150 zł
II miejsce P. Agata i Piotr Andrzejewscy z Ignacewa Folwarcznego 1.100 zł
cztery III miejsca talony zakupione z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, po 1 000 zł każdy, otrzymują:
P. Anna i Andrzej Stasiakowie z Orłej,
P. Anna Sadok z Orłej,
P. Elżbieta i Stanisław Kurowscy z Konstantek,
P. Beata i Mirosław Kluskowie z Opola.

W kategorii nieruchomości, w tym gospodarstwa rolne bez produkcji zwierzęcej:
I miejsca nie przyznano,
Cztery II miejsca, nagrody pieniężne po 1 050 zł każda dla:
P. Katarzyny i Włodzimierza Antczaków z Bibianowa,
P. Zuzanny i Leszka Maślińskich z Parzęczewa,
P. Katarzyny i Sławomira Lechowiczów z Parzęczewa,
P. Ewy i Stanisława Filipiaków z Bibianowa.
Sześć III miejsc – talony zakupione z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi, po 1 000 zł każdy, otrzymują:
P. Anna Janicka z Parzęczewa
P. Zenobia i Jerzy Witosławscy z Parzęczewa,
P. Jadwiga i Zdzisław Gieragowie z Chociszewa,
P. Maria i Henryk Pawlakowie z Orłej,
P. Tadeusz Onuszczak ze Skórki,
P. Stanisława i Jan Chojnaccy z Parzęczewa.

Back to top