Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Sesja Rady Gminy 15 lipca 2009 roku

Przewodniczący Rady Gminy w Parzęczewie
Uprzejmie zapraszam na XXXIII Sesję Rady Gminy w Parzęczewie,
zwołaną na wniosek Wójta Gminy,
która odbędzie się w dniu
15 lipca 2009 r. (środa) o godz. 10,00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1


Porządek dzienny


1. Otwarcie XXXIII Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad i zatwierdzenie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie projektów uchwał:

1/ w sprawie założenia Punktu Przedszkolnego w Chociszewie oraz zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Parzęczew oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

2/ w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w gminie Parzęczew poprzez utworzenie Punktu Przedszkolnego w Chociszewie”,

3/ w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2009 r.

(rezerwa subwencji oświatowej 20.000,00 zł.),

4/ w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2009 r.

5/ w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/315/09 z dnia 29.06.2009 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2009 r.

6/ w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Parzęczew na 2009 rok.

4. Wolne wnioski i sprawy różne.

5. Zamknięcie XXXIII Sesji Rady Gminy.


Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Krawczyk

Back to top